26
marca

Plener malarsko-rysunkowy

Druga połowa sierpnia to czas kolejnej wakacyjnej propozycji Niepołomickiego Stowarzyszenia Sport-Art. Tym razem mowa o plenerze malarsko-rysunkowym, który ma już kilkuletnią tradycję. 

Plener to czas intensywnego doskonalenia warsztatu plastycznego młodych artystów, kształtowania ich wrażliwości na otoczenie, poznawania nowych miejsc i poszukiwania inspiracji.

Tym razem ruszamy do Chęcin, gdzie odwiedzimy m.in. następujące atrakcje: zamek w Chęcinach, Muzeum Wsi Kieleckiej, kamieniołom, Jaskinię Raj. 

Szczegółowych informacji udziela Pani Iwona Kuś-Donatowicz za pomocą Librusa. Zapisy także u Pani Iwony.

Termin:16-23.08.2019
Miejsce noclegu: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach
Cena: 750 zł, zaliczka w wysokości 200 zł płatna w sekretariacie szkoły do 19.04.2019

Najnowsze

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: [email protected]
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25