5
kwietnia

Stanowisko ws. strajku nauczycieli

Niepołomice, 04. 04. 2019 r.

 

List do Rodziców

w sprawie zapowiadanego ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty

 

            Szanowni Państwo,

            Informujemy, że charakter prawny naszej niepublicznej szkoły nie pozwala nam na podjęcie strajku w przewidywanej przez związki zawodowe formie. Zaznaczamy, że w pełni solidaryzujemy się z postulatami strajkujących i popieramy dążenia nauczycieli.

            W związku z powyższym szkoła od dnia 8 kwietnia 2019r. będzie prowadzić działania edukacyjne w normalnym trybie. Powołaliśmy komisje egzaminacyjne i zamierzamy w niezakłócony sposób przeprowadzić egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty.

Nie zmienia to naszego przekonania o potrzebie poprawy statusu społecznego nauczycieli i sytuacji materialnej na zasadach określonych przez strajkujących. Bycie nauczycielem to zaszczyt i misja, ale też ogromna odpowiedzialność. Mamy realny wpływ na pokolenie, które startuje w dorosłość. Tym bardziej zasmuca nas fakt, że w społeczeństwie brakuje poszanowania pracy nauczycieli. Nasz zawód jest ważny. Pracujemy z pasją i zaangażowaniem, swoje obowiązki wypełniamy rzetelnie, a dobrem wspólnym – przyświecającym i Państwu jako rodzicom, i nam jako pedagogom – jest dobro oraz wykształcenie dzieci. Wkładamy w pracę dużo serca, nieustannie się szkolimy i podnosimy kwalifikacje. Szkoła bez dobrych nauczycieli to szkoła bez przyszłości. Niedofinansowanie oświaty zagraża jakości polskiej szkoły.

Żywimy nadzieję, że Państwo również rozumieją sytuację tej grupy zawodowej i spowodowane nią działania strajkowe.  

 

Z wyrazami szacunku,

Nauczyciele Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder

  Najnowsze

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25