6
maja

Pakiet deklaracji dla rodziców kandydatów przyjętych do klasy pierwszej

Szanowni Państwo

Ostatnim etapem rekrutacji do klasy pierwszej, jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia, iż dziecko będzie uczęszczało do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Lady Sue Ryder. Poniżej znajduje się link z dokumentami do pobrania. Podpisany pakiet dokumentów należy złożyć do sekretariatu szkoły do dnia 17 maja br.

Najnowsze

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: [email protected]
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25