29
kwietnia

Informacja w sprawie rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 - aktualizacja

Informuję, że w związku z przedłużającym się zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych i obowiązującą kwarantanną oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców i pracowników szkoły regulamin rekrutacji dostępny na stronie szkoły pozostaje niezmieniony. 

Modyfikacji ulegają formy następujących działań rekrutacyjnych:

 • rozmowy rekrutacyjne pozostają zawieszone i nie będą się odbywać do czasu trwania zapisów zarządzenia w sprawie kształcenia na odległość (na dzień dzisiejszy jest to 24. maja),
 • testy sprawnościowe do klasy sportowej  również pozostają zawieszone. O nowym terminie przeprowadzenia obowiązkowych testów rodzice zostaną powiadomieni z tygodniowym wyprzedzeniem.
 • zgodnie z regulaminem lista przyjętych do klasy pierwszej zostanie ogłoszona 8 maja. Lista zostanie udostępniona na stronie internetowej szkoły.
 • klasy (w tym sportowa) zostaną zrekrutowane na podstawie priorytetów rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021 i  regulaminu wewnętrznego Komisji Rekrutacyjnej

Dziękuję Państwu za zrozumienie, cierpliwość i słowa wsparcia w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

Tomasz Donatowicz

 

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25