8
maja

Listy uczniów zakwalifikowanych do kl.1 na rok szkolny 2020/2021 oraz oświadczenie

Szanowni Rodzice  uczniów zakwalifikowanych do  klas pierwszych,

uprzejmie proszę o złożenie oświadczenia potwierdzenia wyboru naszej szkoły w terminie: od 11. maja do  18. maja 2020 r.

Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja oraz w linku pod aktualną listą uczniów przyjętych.

Należy je wydrukować, wypełnić i podpisać.

Następnie, zachowując środki bezpieczeństwa, wrzucić do skrzynki znajdującej się w holu  budynku szkoły.

Skrzynka będzie dostępna od poniedziałku do piątku (11-18 maja) w godzinach 9:00-15:00.

Tylko oryginały oświadczeń będą zatwierdzone przez komisję rekrutacyjną. Nie akceptujemy skanów.

 

UWAGA

Brak złożenia oświadczenia w terminie, oznacza, że rezygnują Państwo z naszej szkoły, a my niezwłocznie proponujemy miejsce kolejnemu uczniowi z listy rezerwowej.

Z poważaniem,

Dyrektor Szkoły

Tomasz Donatowicz

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: [email protected]
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25