16
maja

Wracamy do treningów na ścianie wspinaczkowej

Informujemy, że lista uczestników na zajęcia wspinaczkowe w ramach programu "W górę 2020" została zamknięta.

Zapraszamy uczniów na zajęcia wspinaczkowe, które przywracamy od przyszłego tygodnia (18 maja) na ścianie wspinaczkowej w Społecznej Szkole Podstawowej im. Lady Sue Ryder, Niepołomice-Jazy.

Zajęcia organizowane są w ramach ogólnopolskiego projektu „W górę” realizowanego przez Polski Związek Alpinizmu, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Niepołomickie Stowarzyszenie Sport- Art jest jednym z partnerów projektu.

Harmonogram zajęć będzie zależał od liczby zgłoszonych osób. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zajęcia zostaną podzielone na sześć grup po 10 osób. 

Zajęcia będą się odbywały we wtorki, czwartki i piątki, w godz. 15:00-17:00 i 17:00-19:00 (dwie grupy).

 

Regulamin zapisu na zajęcia:

1. Zapisu na zajęcia mogą dokonywać tylko rodzice/opiekunowie prawni poprzez wskazany link.
2. Uczestnika zajęć można zapisać tylko do jednej, wskazanej w formularzu, grupy.
3. W przypadku niepojawienia się uczestnika na zgłoszonych zajęciach zostanie on skreślony z pozostałych terminów.
4. Rodzic, zapisując uczestnika za zajęcia, potwierdza, że jest świadomy zagrożenia związanego z pandemią.
5. Rodzic, zapisując uczestnika za zajęcia, potwierdza, że w ciągu ostatnich 2 tygodni nie występowały jakiekolwiek objawy choroby u dziecka lub wśród domowników i nikt nie był objęty kwarantanną.
6. Zasady treningów i zapisu mogą ulec zmianie w zależności od decyzji ministra zdrowia.
7. Treningi będą odbywać się we wtorki, czwartki i piątki, w godz. 15:00-17:00 i 17:00-19:00, według ustalonego szczegółowego harmonogramu.
8. Przy zapisach na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

Obowiązki Rodzica/Opiekuna:

1. Przed każdym treningiem należy omówić z dzieckiem zasady bezpieczeństwa i obowiązki zawodnika.
2. W dalszym ciągu obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób – rodzice nie powinni gromadzić się przed obiektem sportowym.
3. Rodziców obowiązuje zakaz dłuższego przebywania na terenie obiektu sportowego.
4. Rodzic przyprowadza dziecko maksymalnie 5 minut przed zajęciami i odbiera punktualnie po 120 minutach zajęć.
5. Rodzic ma obowiązek podpisać deklarację zgody u Instruktora przed zajęciami.
6. Rodzic uważnie obserwuje dziecko i w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby u uczestnika zajęć lub wśród domowników niezwłocznie powiadamia Instruktora danej grupy o nieobecności na treningu.

Obowiązki uczestnika/uczestniczki zajęć:

1. W drodze na zajęcia uczestnik/uczestniczka ma obowiązek nosić maseczkę/komin zasłaniającą nos i usta. W trakcie treningu maseczkę można zdjąć.
2. Uczestnik/uczestniczka zajęć przychodzi na trening maksymalnie 5 minut przed rozpoczęciem i oczekuje w bezpiecznej odległości od innych na trybunach na rozpoczęcie zajęć.
4. Uczestnik/uczestniczka na zajęcia przychodzi ubrany w strój sportowy i gotowy do treningu. Buty przebieramy na miejscu. Szatnie oraz węzeł sanitarny będą nieczynne.
5. Uczestnik/uczestniczka zajęć zachowuje bezpieczny odstęp 2 metrów – nie witamy się, nie przybijamy „piątek”.
6. Uczestnik/uczestniczka zajęć dezynfekuje ręce przed i po treningu w specjalnie przygotowanym miejscu.
7. Wszystkie dolegliwości i problemy Uczestnik/uczestniczka zajęć na bieżąco zgłasza instruktorowi.
8. W miarę możliwości uczestnik/uczestniczka zajęć przynoszą swój osobisty sprzęt wspinaczkowy.

Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć:

1. Zajęcia w 10-osobowych grupach + instruktor.
2. Dezynfekcja rąk uczestnika i instruktora przed zajęciami i po nich.
3. Dezynfekcja sprzętu przed i po zajęciach,
4. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa przed każdymi zajęciami.
5. Oznakowanie obiektu i miejsca do dezynfekcji rąk i sprzętu.


Jeżeli zapoznali się Państwo z powyższą informacją i akceptują regulamin oraz opisane zasady bezpieczeństwa, zapraszamy do zapisu na zajęcia.

Najnowsze

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: [email protected]
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25