27
sierpnia

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2020

31 lipca Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie upubliczniła informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sesji egzaminacyjnej 2020 na podstawie arkuszy, z którymi uczniowie zmierzyli się w dniach 16-18 czerwca. To egzamin przeprowadzany w formie pisemnej z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Jest on obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Zadania we wszystkich trzech arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z danego przedmiotu.

Dane statystyczne przedstawiają się następująco:

 

Język polski

matematyka

Język angielski

Średni wynik w kraju

59%

46%

54%

Średni wynik w powiecie wielickim

64%

53%

59%

Średni wynik w gminie Niepołomice

65%

55%

65%

Średni wynik w SSP na Jazach

74%

65%

80%

Poziom, na jakim został napisany dany egzamin, określa także skala staninowa. Ma ona 9 stopni, z czego 1 stanin oznacza wynik najniższy, a 9 - najwyższy z możliwych do uzyskania. Skala ta stosowana jest w pomiarze dydaktycznym i odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle innych szkół i uczniów piszących w kraju ten sam test. Służy zatem do komentowania wyników uczniów, uzyskanych podczas egzaminów.

„W ostatnich trudnych miesiącach szczególnie obawiałem się o wyniki tegorocznej sesji. Związane to było z niespotykaną dotąd sytuacją przejścia z nauczania tradycyjnego na model nauki zdalnej wraz z okolicznościami wdrażania tej formy edukacji.  Model nauczania zdalnego, który zaplanowałem i wdrożyłem wraz z nauczycielami sprawdził się. Wyniki egzaminu pozwalają stwierdzić, że mimo wielkich obaw związanych z nauką zdalną i niełatwym zadaniem, jakie stanęło przed nami w ostatnim okresie, wszyscy wzorowo stanęli na wysokości zadania, z czego jestem bardzo dumny. Wyniki zostały utrzymane na najwyższym poziomie” – mówi dyrektor szkoły, Tomasz Donatowicz.

W skali staninowej przedstawiają się one następująco:

Przedmiot egzaminacyjny

Uzyskany stanin

Możliwy do uzyskania

Język polski

9

9

Matematyka

8

9

Język angielski

8

9

Dane do analizy są ogólnodostępne i znajdują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Można w tabelarycznej formie odszukać szczegółowe wyniki wszystkich szkół w województwie pod linkiem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/6111.04_szkoly_EO_2020_MAL.pdf

Serdecznie gratulujemy naszym tegorocznym absolwentom, którzy z tak wysokimi wynikami zasilą szeregi pierwszoklasistów najlepszych krakowskich liceów oraz Gronu Pedagogicznemu wspaniałych rezultatów pracy dydaktycznej (stacjonarnej i zdalnej!) i wychowawczej.

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25