11
września

Zajęcia dodatkowe

Koła zainteresowań 2020/2021

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Nazwa koła

Cele i metody (krótko)

Termin i sala

Porębska Małgorzata

Think Big! - Grow Smarter - zajęcia w ramach programu NIDA English Teaching

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego prowadzone w formie warsztatowej. W programie m.in. 5 tea time challenges - mini spotkania towarzyskie, zajęcia z udziałem native speakerów itp.

czwartek lekcja 1 (s.9) oraz lekcja 7 (sjI-17) (uczeń uczęszcza na zajęcia 2 godziny w tygodniu)

Możliwa zmiana terminu np. na piątek lekcja 6 oraz 7 (sala 1)

Wierdak Aleksandra

Kulka Magdalena

Szkolne Koło Wolontariatu

Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych. Kształtowanie postaw prospołecznych. Rozwijanie empatii i tolerancji. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi. Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 

poniedziałek dziewiąta lekcja - czytelnia. 

kl.4-8

Jolanta Styczeń

“Mały badacz”- doświadczenia i eksperymenty

Dzieci poznają różne zjawiska zachodzące w naszym otoczeniu i kreatywnie spędzą czas. Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości w odkrywaniu nowego. Zajęcia będą pobudzały do myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań i angażowały dzieci do działania.Dzieci będą rozwijały samodzielność i kształtowały myślenie przyczynowo- skutkowe Mali badacze będą wykonywali doświadczenia i eksperymenty, obserwowali przyrodę, przeprowadzali obserwacje krótko i długoterminowe.

czwartek 13:55-14:40 s. 6

kl.1-3

Agnieszka Janas

“Z miłości do mądrości”. Koło filozoficzne

Zajęcia dedykowane uczniom klas siódmych i ósmych. Zajęcia łączące w sobie elementy wykładu, dyskusji oraz twórczej analizy krótkich tekstów filozoficznych. Uczniowie mogą doskonalić umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, analizy i interpretacji

Poniedziałek

15.45-17.25

(2x na miesiąc)

s.12

kl.7-8

Ilona Struzik

Odyseja umysłu

Odyseja Umysłu to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Celem programu jest rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które rozwiązać można na wiele sposobów.

 

https://odyseja.org/

poniedziałki lub wtorki 14.50 - 16.30

(sala nr 9)

Dorota Dziedzic

Kółko młodego chemika

Nauka chemii poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń, poprawne posługiwanie się językiem chemii, wdrażanie do bezpiecznej pracy laboratoryjnej, rozwijanie umiejętności samodzielnego planowania doświadczeń, rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń, dokonywanie obliczeń chemicznych w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie.

czwartek, godz. 15:45-16:30 s.9

kl.7-8

Iwona Celary

Koło fotograficzne 

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów. Priorytetem każdych zajęć będzie pokazanie innego spojrzenia na otaczający uczniów świat, a także poznanie różnych technik fotografii i narzędzi pracy.

Program skierowany do uczniów klas 2-3. 

wtorek 

13:55-14:40 

s. 6 

kl.1-3

Krzysztof Świętek

Programowanie online z elementami wirtualnej robotyki

Cel podstawowy to popularyzacja wśród uczniów nauki kodowania i programowania, uatrakcyjnienie nauczania oraz poszerzenie i ugruntowanie ich wiedzy i umiejętności posługiwania się nowymi technologiami służącymi do komunikowania się z wykorzystaniem komputera i urządzeń cyfrowych.

Zajęcia z programowania z elementami wirtualnej robotyki prowadzone na zasadzie webinarium, z dostępem do różnorodnych platform edukacyjnych i aplikacji internetowych, wykorzystamy do nauki programowania aplikacji oraz gier komputerowych.

Poniedziałek 14.00-14.45 zajęcia stacjonarne w sali biblioteki dla uczniów klas 1-3 i 4-6 (wymiennie co 2 tygodnie)

 

Zajęcia online dla uczniów klas 1-3 i 4-6 (wymiennie co 2 tygodnie) oraz dla klas 7 (regularnie co tydzień).

Wtorek 15.30-16.15

Wtorek 16.15-17.00

Wtorek 17.00-17.45

Monika Scelina

Małgorzata Mleko

Koło plastyczno - techniczne “Kreatywni na co dzień”

Niniejszy projekt jest propozycją programu zajęć plastycznych na świetlicy. Pogłębia zainteresowanie, wiedzę i umiejętności plastyczne dziecka. Ma na celu sprzyjanie rozwojowi dziecka, kształtowaniu jego umiejętności manualnych i rozwijaniu zainteresowań. Ponadto w dużym zakresie wybiega naprzeciw oczekiwaniom dzieci zainteresowanych tego typu zajęciami. Główne cele to: rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych  zdolności twórczych oraz pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem.

Środa 7 lekcja 

13.55-14.40

sala nr 6

kl.1-3

Marzena Migdał

Koło hafciarskie 

,, Igiełka”.

Dzieci doskonaląc swoje umiejętności w zakresie haftu  rozwijają jednocześnie:

• sprawność manualną

• koordynację wzrokowo – ruchową

• orientację przestrzenną (prawa, lewa, nad, pod)

• koncentrację uwagi

• dokładność

• twórcze myślenie 

• poczucie estetyki

wtorek

6 lekcja

sala nr. 1

tylko 8 osób

kl.1-3

Alicja Wawrzynek

Koło literatury dziecięcej

Koło przeznaczone jest dla uczniów pierwszego etapu szkoły podstawowej. 

 

Cele koła, to:

- kształtowanie nawyków czytelniczych, mówionego języka dzieci;

- propagowanie kultury języka polskiego,

- uwrażliwienie na bogactwo i piękno ojczystego języka,

- rozwijanie zainteresowań literaturą.

wtorek 

lekcja 8

14:50 - 15:35

biblioteka

kl.1-3

Dziedzic Michał

Marcin Słoczyński

Koło wędkarskie

ELDORADO

Popularyzacja wędkarstwa jako dziedziny sportu

Nauka bezpiecznego i odpowiedzialnego przebywania nad wodą

Rozwijanie u uczniów cech takich jak cierpliwość, dbałość o środowisko przyrodnicze

Współpraca z PZW Niepołomice

Uczniowie klas 5-8

Wyjścia i wyjazdy na akweny wodne.

Terminy ustalane z wyprzedzeniem zależne od warunków meteo

Stokłosa Monika, Tomasz Donatowicz, Michał Dziedzic

Klub turystyczno-językowy

Teoria , warsztat i praktyka z geografii, turystyki i języka. Zajęcia stacjonarne i wyjazdowe o charakterze projektowym przeznaczone dla uczniów klas 7-8. W programie m.in. opracowywanie planu podróży, rezerwacje, źródła i narzędzia w zdobywaniu wiedzy krajoznawczej, przygotowanie do pracy w terenie oraz cykl weekendowych wyjazdów do wybranych stolic europejskich, w trakcie których realnie poznamy niektóre atrakcje turystyczne i zmaksymalizujemy praktyczne użycie języka angielskiego realizując zadania. Uczymy się, rozwijamy ciekawość świata i samodzielność w działaniu, przełamujemy barierę językową.

Cele: popularyzacja turystyki z praktycznym zastosowaniem języka angielskiego w podróży i nauką planowania; rozwijanie motywacji poznawczych, kulturowych i interpersonalnych; kształtowanie umiejętności organizacji, pracy indywidualnej i zespołowej.

Poniedziałek
16:30-17:15 sj17
(zajęcia stacjonarne 2x w miesiącu)

 

Wyjazdy weekendowe - terminy podawane z wyprzedzeniem; grupy kameralne, obowiązują zapisy

kl.7-8

Góralczyk Paweł, Dziedzic Michał

Klub Podróżnika "Turbacz"

Zajęcia dedykowane dla uczniów wszystkich klas (I - VIII). W ramach zajęć klubu uczniowie mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań poprzez szeroko rozumianą turystykę górską oraz

kształtowanie zamiłowania do czynnego poznawania otaczającego ich świata. Klub realizuje ten cel angażując

uczniów wyprawy górskie i spotkania o tematyce

krajoznawczej lub związanych z zagadnieniami przyrodniczymi, ochrony przyrody, turystyki, geografii i krajoznawstwa. W ramach działalności uczniowie mogą uczestniczyć w sekcjach tematycznych skupiających uczniów interesujących się minerałami i kamieniami szlachetnymi, botaniką, wspinaczką wysokogórską, ornitologią czy eksploracją jaskiń. KP Turbacz realizuje projekty takie jak Korona Gór Polski. Uczestnicy klubu mają możliwość otrzymania legitymacji i książeczki członkowskiej, koszulki klubowej itd… Dokonania członków klubu notowane są w rankingu na Podróżnika Roku. 

KP Turbacz organizuje między innymi wyprawy wakacyjne w Tatry, Beskidy, Sudety i w pasma górskie krajów sąsiednich, zimowiska w czasie ferii zimowych, wyprawy weekendowe, wyjazdy tematyczne itd...

Uczestnicy: uczniowie klas I - VIII. Spotkania stacjonarne odbywać się będą w sali nr 8 w terminach ustalanych indywidualnie (około 2 razy w miesiącu). Wyprawy organizowane będą zgodnie z osobnym harmonogramem (około 12-15 wypraw w roku).

Góralczyk Paweł , Dziedzic Michał, Kanowski Rafał

Zajęcia wspinaczkowe

Zajęcia na szkolnej ścianie wspinaczkowej. Organizowane są też wyjazdy na wspinaczkę skałkową. Uczestnicy: uczniowie klas I - VIII. 

Zajęcia w wtorek, środa, czwartek (17:30-19:00) oraz piątek dwie grupy (16:30-19:00)

Marcin Słoczyński

Koło szachowe

Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci klas I- III. Nauka gry w szachy od podstaw oraz na poziomie początkującym (do kat. III). Podstawowe strategie gry, gra na czas, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,  nauka poprzez zabawę. Możliwość uczestnictwa grupy do 12 uczniów

 

czwartki - 13:55 - 14:40

kl.1-3

Marlena Latała

“Tropiciele przyrody” - koło przyrodnicze

Program ten przeznaczony jest dla uczniów klas I - III.  Polega na poszerzeniu i pogłębieniu wiadomości i umiejętności, rozwijaniu pomysłowości w myśleniu i działaniu oraz przekazaniu uczniom w nowy, atrakcyjny sposób treści z zakresu przyrody. Ma pobudzać uczniów  do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwinąć ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji przyrodniczej. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomaga zagospodarować czas wolny tak aby nie było w nim miejsca na nudę. 

Środa

7 lekcja

13.55 - 14.40

kl. 1-3

Iwona Kuś-

Donatowicz

Koło artystyczne

Koło przeznaczone jest dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. 

Dzieci na zajęciach doskonalą swoje umiejętności w zakresie :

- rękodzieła artystycznego

- sprawności manualnej

- rozwijania wyobraźni 

- zdobywania umiejętności w posługiwaniu się różnymi technikami artystycznymi i  terminami z nimi związanymi

- twórczego myślenia 

- poczucia estetyki 

poniedziałek

7-8 lekcja

13:55-15:35

sala 7

kl. 4-6

Iwona Kuś-

Donatowicz

Koło plastyczne

Koło przeznaczone jest dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej. 

Celem zajęć plastycznych jest rozwijanie u dzieci zainteresowań z dziedziny sztuk plastycznych, zdobywanie nowych umiejętności manualnych, posługiwanie się poznanymi technikami i terminami plastycznymi. 

Dzieci rozwijają również wyobraźnię i twórcze myślenie.

środa 

5 lekcja

11:50-12:35

czytelnia 

 

9 lekcja 

15:45-16:30

sala 8

Ewa Włodarczak

Koło archeologiczne

Koło przeznaczone jest dla uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej.

Cele ogólne:

- rozbudzanie zainteresowań naukowych,

- zapoznanie uczniów z warsztatem pracy archeologa i historyka,

- prezentacja najważniejszych osiągnięć archeologii,

- najdawniejsze i dawne dzieje ziemi niepołomickiej

 

Cele szczegółowe:

- kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa minionych epok,

- wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań,

- zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,

- kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł,

- przybliżenie uczniom najważniejszych dokonań archeologów w różnych częściach świata, ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich

Spotkania nie będą odbywały się regularnie co tydzień,

termin spotkań będzie uzależniony od terminów ekspedycji wykopaliskowych prowadzonych przez archeologów z zaprzyjaźnionych instytucji naukowych, a przede wszystkim od rezultatów tych badań

kl.4-7

Joanna Gutowska-Kuźmicz

Chór - grupa młodsza, kl. 1-3

Cele: nauka śpiewu grupowego i prawidłowej emisji głosu, umuzykalnienie i rozwijanie wrażliwości artystycznej, zainteresowanie muzyką, przygotowanie do występów publicznych, występy i koncerty.

Pokój nauczycielski z pianinem

Wtorek,

lekcja 7 lub 8 

- zależnie od tego, z których klas będą chętne dzieci

Joanna Gutowska-Kuźmicz

Chór - grupa starsza, klasy 4-8

Cele: nauka śpiewu wielogłosowego i prawidłowej emisji głosu, umuzykalnienie i rozwijanie wrażliwości artystycznej, zainteresowanie muzyką, przygotowanie do występów publicznych, występy i koncerty. 
Udział w zajęciach grupy starszej łączy się ze wstępnym badaniem zdolności muzycznych.

Pokój nauczycielski z pianinem
Piątek, 

lekcja 7 lub 8 

- zależnie od tego, z których klas będą chętne dzieci

Rafał Kanowski

Koło informatyczne

Koło ma na celu poszerzanie wiadomości informatycznych, rozwijania pasji i tworzenia. 

wtorek - 13:55-14:40 - I grupa (klasy 1-3; piątek 14:50-15:35 - II grupa - klasy 4-8
 

 

Opłata za koła i zajęcia dodatkowe - 60 zł / półrocze*
Wpłata za zajęcia dodatkowe będzie się odbywać poprzez przelew na numer konta podany w późniejszej informacji, dla osób, których uczestnictwo w danym kole zostało potwierdzone przez prowadzącego (informacja przez librus).

Rekrutacja na koła i zajęcia dodatkowe zakończona.

*niektóre koła mają cenę różną od podanej w informacji - szczegóły u opiekunów i prowadzących

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: [email protected]
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25