29
sierpnia

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się według następującego harmonogramu:

 

8:00

Msza Św.w kościele parafialnym na Jazach

uczniowie samodzielnie lub pod opieką rodziców udają się do szkoły po Mszy Św.

 

 

 

9:00

2a - s.1

2b - s.2

2c - s.3

3a - s.4

3b - s.5

3c - s.6

spotkania w salach, rodzice nie wchodzą do szkoły

4a - salka fitness

4b - s.14

4c - s.11

5a - hala

5b - s.10

5c - s.9

6a - komp.

7a - hala

7b - czytelnia

7c - s.8

8a - hala

8b - s.7

8c - s.12

         

 

           

 

10:30

1a - s.1

1b - s.3

1c - s.5

       

uczniowie z jednym rodzicem/opiekunem wchodzą do szkoły na spotkanie w salach z wychowawcą

 

Uwaga:

Zajęcia świetlicowe w szkole rozpoczną się 2 września !!!! - wyłącznie dla uczniów, których  rodzice złożyli wniosek o opiekę świetlicową  na rok szkolny 2021/2022

Transport dla uczniów będzie możliwy  również od 2 września 2021r - dla dzieci ze złożoną wcześniej w  szkole aktualną  deklaracją - druk w zakładce dokumenty na stronie szkoły).

  Najnowsze

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25