25
stycznia

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

1. Ogłoszenie harmonogramu rekrutacji przez Dyrektora szkoły na oficjalnej

stronie internetowej szkoły - 25.01.2023 r.

2. Składanie podań o przyjęcie do szkoły: 15 lutego – 31 marca 2023 r. –

formularze podań do pobrania na stronie szkoły od 15 lutego 2023 r.

Możliwość wypełnienia formularza on-line (w przypadku wypełnienia formularza

on-line rodzice zobowiązani są podpisać wydrukowaną wersję w sekretariacie szkoły do 31

marca 2023 do godz. 15:00).

3. Dzień otwarty szkoły: 23 lutego godz.17:00

4. Testy sprawnościowe dla kandydatów do oddziału sportowego –

1 kwietnia 2023 r. godz. 9:00 – 10:00.

5. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I –

18 kwietnia 2023 r.

6. Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do SSP im. Lady Sue

Ryder w Niepołomicach - 25 kwietnia 2023 r.

7. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I, w tym uczniów oddziału

sportowego – 28 kwietnia 2023 r.

8. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w trakcie roku szkolnego, przez cały

rok szkolny, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i jest możliwa w

przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami dla uczniów.

 

W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest przyjęcie trzech oddziałów do klasy I (w tym jeden

sportowy). Planowane jest przyjęcie do szkoły 75 uczniów.

  Najnowsze

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25