Thumbnail

Agnieszka Szyper - Maślaniec

Funkcja: Pedagog

WYKSZTAŁCENIE: Akademia Pedagogiczna w Krakowie
kierunek: pedagogika społeczno- opiekuńcza,
specjalizacja: terapia pedagogiczna.

DODATKOWE KIERUNKI: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
kierunek: Oligofrenopedagogika, Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
kierunek: Integracja sensoryczna: teoria, diagnoza i terapia.

NAUCZANE W SZKOLE PRZEDMIOTY: pedagog szkolny

ZAINTERESOWANIA: turystyka górska, film, muzyka, podróże

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25