KLASY SPORTOWE

Od początku działalności szkoły utworzyliśmy klasy sportowe o profilach piłka siatkowa i piłka nożna. Młodzi adepci zgodnie z obowiązującymi przepisami biorą udział w testach sportowych, a rodzice zobowiązani są do dostarczenia zaświadczeniu lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do klasy sportowej.  Szkolenie w oddziałach sportowych odbywa się wg następującego schematu:

 1. Szkoła podstawowa klasy 1-3:

– zajęcia ogólnorozwojowe, rozwijające cechy motoryczne uczniów, w wymiarze 10 h tygodniowo, prowadzone przez trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego; po tym etapie uczniowie wybierają profil specjalistyczny

 1. Szkoła podstawowa klasy 4-8:

– klasy sportowe o specjalizacji piłka nożna i siatkówka w wymiarze 4 h zajęcia ogólnorozwojowe, wynikające z podstawy programowej oraz 6 h zajęcia specjalistyczne z wybranej dyscypliny, prowadzone przez trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego  

PROFILE SPORTOWE 

    W naszej szkole kształcimy uczniów i zawodników w poszczególnych profilach sportowych na podstawie programów opracowanych przez patronackie związki sportowe tj. Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Polski Związek Piłki Nożnej zatwierdzonych przez Ministra Sportu oraz na podstawie opracowanych przez szkołę autorskich programów, zatwierdzonych przez w/w podmioty. Kadrę stanowią wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy z przygotowaniem pedagogicznym, niezbędnym doświadczeniem oraz, co bardzo ważne z pasją do swojej pracy. 

   Uczennice i uczniowie Proces szkolenia sportowego realizowany jest dwutorowo i składa się z lekcji wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo ale to nie wszystko.  Dzięki podpisanemu porozumieniu z AS Niepołomice oraz MKS Puszcza Niepołomice, uczennice i uczniowie, oprócz lekcji w szkole mogą brać udział w treningach piłki siatkowej i piłki nożnej w w/w Klubach. Jako zawodniczki i zawodnicy biorą udział we współzawodnictwie sportowym poprzez udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez MZPS oraz MZPN, a także licznych turniejach towarzyskich.

   Zajęcia treningowe prowadzone są w budynku szkoły oraz na innych obiektach sportowych, które szkoła zabezpiecza według potrzeb w celu realizacji procesu szkolenia uczniów i zawodników.

Proces szkolenia sportowego prowadzony jest w dwóch etapach szkolenia sportowego:

 • etap ukierunkowany to realizacja zajęć z różnych dyscyplin sportowych, mających na celu kształtowanie wszechstronności uczniów i zawodników oraz ujawnienia predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów  i zawodników do szkolenia specjalistycznego w ujawnionej dyscyplinie sportowej. Ilość zajęć ukierunkowanych uzależniona jest od wieku, wraz ze wzrostem wieku ucznia i zawodnika maleje ilość godzin zajęć z etapu ukierunkowanego na rzecz etapu specjalistycznego.

 • etap specjalistyczny to realizacja zajęć treningowych z dyscyplin profilowych szkoły,  czyli piłki nożnej,  piłki siatkowej. Głównym założeniem realizacji zajęć specjalistycznych jest tworzenie klas lub grup ćwiczeniowych, które posiadają wyrównany poziom umiejętności.

    Na wszystkich etapach szkolenia sportowego lekcje i zajęcia treningowe prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów z kwalifikacjami nauczyciela wychowania fizycznego z dyscyplin profilowych odpowiadającym prawnym oraz  wewnętrznym wymogom. 


 

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: [email protected]
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

 • 1. 08:00 - 08:45
 • 2. 08:55 - 09:40
 • 3. 09:50 - 10:35
 • 4. 10:45 -11:30
 • 5. 11:50 - 12:35
 • 6. 12:55 - 13:40
 • 7. 13:55 - 14:40
 • 8. 14:50 - 15:35
 • 9. 15:45 - 16:30
 • 10. 16:40 - 17:25