Ścianka Wspinaczkowa

KLASY

SSP (klasy 1 – 8), Gimnazjum III

GODZINY ZAJĘĆ

wtorki: 14:45- 16:25 - sekcja sportowa, 16:20-17:20 grupa rekreacyjna;
czwartek: 14:45- 15:30 - sekcja sportowa, 15:40-17:20 grupa rekreacyjna

KOSZT

100 na semestr

PRZYBLIŻONA LICZBA UCZESTNIKÓW

25

PROWADZĄCY

Paweł Góralczyk, Rafał Kanowski

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

Celem zajęć jest przede wszystkim inwestowanie w rozwój umiejętności wspinaczkowych wśród młodzieży związanej z SP im. Lady Sue Ryder. Uczestnicy zajęć podnoszą swoją sprawność fizyczną i koordynację ruchową. Celem zajęć jest promocja zdrowego stylu życia, tworzenie warunków do aktywności ruchowej, prezentacja pozytywnych wzorców, nabycie umiejętności radzenia sobie z problemami i wyzwaniami oraz profilaktyka prozdrowotna. 
W ramach zajęć prowadzona będzie:

 • nauka zasad asekuracji za pomocą przyrządów wspinaczkowych i lin. 
 • ćwiczenia doskonalące techniki wspinania się.
 • rywalizacja uczestników w zakresie wspinaczki. 

Bazą zajęć jest sztuczna ściana wspinaczkowa w budynku w Woli Batorskiej.

ZADANIA,  FORMY PRACY, TEMATYKA ZAJĘĆ

Zadania realizowane podczas zajęć na ściance wspinaczkowej:

 • promocja sportu,
 • wychowanie przez sport,
 • kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji, 
 • kształtowanie umiejętności przyjmowania zwycięstwa i porażki, 
 • podnoszenie poczucia własnej wartości, 
 • pokonywanie własnych ograniczeń fizycznych i psychicznych,
 • harmonijny rozwój psychofizyczny uczestników
 • zapobieganie wadom narządu ruchu i postawy szczególnie u dzieci i młodzieży.
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. 
 • podnoszenie poczucia własnej wartości, godności i samooceny. 
 • budowanie więzi międzyludzkich, 
 • współdziałanie w zespole

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: szkola@sueryder.pl
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

 • 1. 08:00 - 08:45
 • 2. 08:55 - 09:40
 • 3. 09:50 - 10:35
 • 4. 10:45 -11:30
 • 5. 11:50 - 12:35
 • 6. 12:55 - 13:40
 • 7. 13:55 - 14:40
 • 8. 14:50 - 15:35
 • 9. 15:45 - 16:30
 • 10. 16:40 - 17:25