Koło plastyczne

KLASY

Klasy 4-7

GODZINY ZAJĘĆ

Dwie godz w tygodniu - Wtorek 14:45 – 16:25

KOSZT

50zł za semestr

PRZYBLIŻONA LICZBA UCZESTNIKÓW

Do 15 osób

PROWADZĄCY

Iwona Kuś - Donatowicz

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

Cel: doskonalenie i rozwój warsztatu rysunkowo - malarskiego, poznawanie i umiejętne wykorzystanie technik malarskich, rysunkowych i graficznych 
(grafika warsztatowa). Rozwijanie twórczej ekspresji i wyobraźni plastycznej. Propagowanie postawy aktywnego uczestniczenia w kulturze na wielu płaszczyznach artystycznych ( w ramach koła wyjazdy do muzeów na lekcje muzealne, wystawy stałe i czasowe)

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: szkola@sueryder.pl
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25