SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

KLASY

Kl. IV – VI, VII - VIII

GODZINY ZAJĘĆ

wtorek, piątek 16.30 - 17.30

KOSZT

50zł za semestr

PROWADZĄCY

Paweł Czyż

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

 • przygotowanie do rywalizacji sportowej 
 • promowanie aktywnego trybu życia
 • pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego
 • nauka zasad sportowej rywalizacji (fair play)
 • budowanie więzi koleżeńskich pomiędzy uczestnikami zajęć
 • tworzenie pozytywnej atmosfery wokół rekreacji ruchowej i sportu

ZADANIA,  FORMY PRACY, TEMATYKA ZAJĘĆ

 • systematyczne zajęcia praktyczne
 • organizowanie sparingów szkoleniowych
 • pogadanki oraz dyskusje dotyczące taktyki indywidualnej i drużynowej
 • motywowanie do osiągania jak najlepszych wyników sportowych
 • prowadzenie konkursu na najlepszego sportowca szkoły, dla uczniów 
 • uczestniczących w zajęciach SKS

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: szkola@sueryder.pl
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

 • 1. 08:00 - 08:45
 • 2. 08:55 - 09:40
 • 3. 09:50 - 10:35
 • 4. 10:45 -11:30
 • 5. 11:50 - 12:35
 • 6. 12:55 - 13:40
 • 7. 13:55 - 14:40
 • 8. 14:50 - 15:35
 • 9. 15:45 - 16:30
 • 10. 16:40 - 17:25