KOŁO JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KLASY

Kl. IV - VII

GODZINY ZAJĘĆ

Wtorek 15:40 – 16:25

KOSZT

50zł za semestr

PROWADZĄCY

Dominika Fiołek

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

a) cele ogólne:

 • rozwój kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się w języku obcym,
 • zrozumienie i szacunek dla innych kultur,
 • wszechstronny rozwój aktywności dziecka,
 • rozwijanie swoich umiejętności i zainteresowań.

b) cele szczegółowe:

 • rozumienie ze słuchu – uczeń powinien:
 • rozumieć podstawowe instrukcje nauczyciela kierowane do niego na zajęciach,
 • zrozumieć ogólny sens nieskomplikowanych wypowiedzi i dialogów.
 • mówienie – uczeń powinien umieć:
 • udzielić prostych odpowiedzi na pytania dotyczące materiału opanowanego w ciągu roku,
 • sformułować krótką wypowiedź o sobie i rodzinie,
 • poprawnie artykułować słownictwo poznane w klasie czwartej.
 • czytanie – uczeń powinien:
 • wyszukać interesujące go informacje w poznanych na zajęciach tekstach,
 • zrozumieć ogólny sens prostych tekstów dzięki ilustracjom i zdjęciom.
 • pisanie – uczeń powinien umieć:
 • dostrzegać różnice pomiędzy fonetyczną a graficzną formą wyrazów,
 • prawidłowo odpisać krótki tekst poznany na zajęciach.

ZADANIA,  FORMY PRACY, TEMATYKA ZAJĘĆ

 1. Poznajemy kraje niemieckojęzyczne.
 2. Powitania i pożegnania w j. niemieckim.
 3. Przedstawianie się.
 4. Nazwy czynności.
 5. Czasownik „sein” i „haben”  - „być” i „mieć”.
 6. Konstrukcja zdań w j. niemieckim.
 7. Odmiana czasownika.
 8. Rodzajniki określone w mianowniku: der, die, das.
 9. Pory roku, miesiące, dni tygodnia.
 10. Moja rodzina.
 11. Moje zainteresowania.
 12. Liczby 1-100.
 13. Nazwy produktów spożywczych.
 14. W restauracji.
 15. Robimy zakupy.
 16. Szkoła i nazwy przedmiotów szkolnych.
 17. Podawanie godziny.
 18. Nazwy zawodów.
 19. Nazwy zwierząt.
 20. Dom. Nazwy pomieszczeń i wyposażenia. 
 21. Nazwy dyscyplin sportowych.
 22. Święta w krajach niemieckojęzycznych.
 23. Oglądanie bajek/filmów.

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: szkola@sueryder.pl
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

 • 1. 08:00 - 08:45
 • 2. 08:55 - 09:40
 • 3. 09:50 - 10:35
 • 4. 10:45 -11:30
 • 5. 11:50 - 12:35
 • 6. 12:55 - 13:40
 • 7. 13:55 - 14:40
 • 8. 14:50 - 15:35
 • 9. 15:45 - 16:30
 • 10. 16:40 - 17:25