Gry i zabawy integracyjne, rozwijające kreatywne myślenie

KLASY

I - III SSP

GODZINY ZAJĘĆ

Piątek 12: 50 – 13:35

KOSZT

50zł za semestr

PRZYBLIŻONA LICZBA UCZESTNIKÓW

Do 20 uczniów

PROWADZĄCY

Edyta Pyrka

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

 • kształtowanie u dzieci pełnego uczestnictwa w życiu grupy, 
 • poznawanie imion rówieśników, 
 • szanowanie kolegów i całej grupy jako całości. 
 • zachęcanie do współdziałania, 
 • podnoszenie poczucia własnej wartości, 
 • kształtowanie wyobraźni i fantazji. 
 • kształtowanie więzi grupowej, 
 • rozwijanie orientacji przestrzennej, 
 • integrowanie grupy, 
 • tworzenie przyjaznej atmosfery, 
 • tworzenie poczucia bezpieczeństwa.

Gry i zabawy uczą działania w zespole, wyrabiają refleks i szybką orientację, sprawność ruchową i zręczność rąk. Rozwijają też wiedzę i niektóre funkcje intelektualne, takie jak: myślenie, pamięć, mowa, spostrzegawczość, wyobraźnię, uczucia i wolę. Mają duże wartości wychowawcze: uczą poszanowania przyjętych norm, sprzyjają uspołecznianiu, uczą umiejętności wygrywania i przegrywania, współdziałania w grupie.
Zajęcia z twórczego myślenia mają za zadanie pobudzić odmienne, alternatywne sposoby myślenia. Uczniowie dowiadują się, w jaki sposób ćwiczyć twórcze myślenie - m.in. przez zastosowanie skojarzeń, metafor. Umiejętność twórczego myślenia powinna być pomocna nie tylko w radzeniu sobie z zadaniami poznawczymi, ale także z problemami życia codziennego.

ZADANIA,  FORMY PRACY, TEMATYKA ZAJĘĆ

Zajęcia podzielone będą na dwa etapy:

Gry i zabawy integrujące grupę

 • stolikowe
 • ruchowe
 • muzyczno-taneczne

Kreatywne myślenie

 • ćwiczenia i zadania pomagające dzieciom ćwiczyć umiejętność myślenia i kojarzenia. 

 • ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość i kreatywność. 

 • ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi.

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: szkola@sueryder.pl
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

 • 1. 08:00 - 08:45
 • 2. 08:55 - 09:40
 • 3. 09:50 - 10:35
 • 4. 10:45 -11:30
 • 5. 11:50 - 12:35
 • 6. 12:55 - 13:40
 • 7. 13:55 - 14:40
 • 8. 14:50 - 15:35
 • 9. 15:45 - 16:30
 • 10. 16:40 - 17:25