Kółko języka japońskiego SUGOI!

KLASY

klasy V - VII

GODZINY ZAJĘĆ

Poniedziałki 15:40 - 16:25

KOSZT

50zł za semestr

PRZYBLIŻONA LICZBA UCZESTNIKÓW

Do 8- 12 uczniów

PROWADZĄCY

Elżbieta Wąs

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

Koło języka japońskiego SUGOI! to oferta edukacyjna skierowana dla uczniów klas V-VIII, której celem będzie rozpoczęcie nauki języka japońskiego od podstaw.

ZADANIA,  FORMY PRACY, TEMATYKA ZAJĘĆ

Program koła zakłada naukę dwóch sylabariuszy hiragany i katakany oraz podstawowych znaków kanji. Zajęcia mają również na celu zapoznanie uczniów z gramatyką i słownictwem na poziomie codziennej, podstawowej komunikacji. Dodatkowo, program koła przewiduje zapoznanie uczniów z wybranymi aspektami kultury oraz obyczajami panującymi w Japonii poprzez organizowanie mini warsztatów np. z origami, tańca yosakoi, tworzenia popularnych keshigomu stampu (sztuka tworzenia stempli) i innych.
Program koła języka japońskiego jest przeznaczony do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych i nie przewiduje sprawdzania kompetencji uczniów poprzez ocenianie stopniami szkolnymi. Sprawdzanie umiejętności ucznia odbywać będzie się w sposób praktyczny.

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: szkola@sueryder.pl
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25