Komiks i spółka

KLASY

Klasy 6-8

GODZINY ZAJĘĆ

Wtorek 15.40- 16.25

KOSZT

50zł za semestr

PROWADZĄCY

Magdalena Nosal

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

 • Ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego 
 • Poszerzenie wiadomości i umiejętności zdobywanych przez uczniów w ramach lekcji języka polskiego
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedzi (w ramach pp oraz elementów dodatkowych).
 • Umiejscowienie literatury w polu kultury. Zajęcia zakładają interdyscyplinarność. Pojawią się na nich elementy świata literatury, popkultury, historii sztuki, muzyki czy plastyki. 
 • Celem dominującym będzie motywowanie uczestników do czytania i krytycznego odbioru tekstów literackich, a także innych tekstów kultury oraz poszerzenie ich zasobu lekturowego poza teksty, które ujmuje pp. 
 • Zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej oraz wyzwalanie aktywności twórczej.
 • Pobudzanie uczestników do kreatywności. 
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
 • Nauka pracy w systemie projektu.
 • Poznanie nowych form pracy, na przykład komputerowego projektowania komiksu.

ZADANIA,  FORMY PRACY, TEMATYKA ZAJĘĆ

 • podstawowe pojęcia związane z komiksem
 • początki komiksu
 • komiks superbohaterski
 • jak superbohaterowie zmienili oblicze kina i serialu?
 • historia w komiksie
 • komiks fantastyczny
 • komputerowe warsztaty tworzenia komiksu 
 • współczesne powieści młodzieżowe - co (i dlaczego) jest na topie?
 • młodzieżowe kryminały
 • książki o poważnych sprawach
 • w fantastycznym świecie

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: szkola@sueryder.pl
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

 • 1. 08:00 - 08:45
 • 2. 08:55 - 09:40
 • 3. 09:50 - 10:35
 • 4. 10:45 -11:30
 • 5. 11:50 - 12:35
 • 6. 12:55 - 13:40
 • 7. 13:55 - 14:40
 • 8. 14:50 - 15:35
 • 9. 15:45 - 16:30
 • 10. 16:40 - 17:25