Koło języka angielskiego “Around the world with postcards”

KLASY

5-7 klasy

GODZINY ZAJĘĆ

2 godziny co 2 tygodnie, Środa 14:45-16:25

KOSZT

50zł za semestr

PROWADZĄCY

Dorota Kulczycka

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

Głównym celem kółka jest wymiana listów i pocztówek z uczniami z całego świata. Dzięki temu projektowi uczniowie będą mieć okazję rozwinąć kompetencje językowe w zakresie pisania a także poszerzyć wiedze na temat kraju, z którym w danej chwili będziemy korespondować. 

CELE KOŁA:

 • Rozbudzanie zainteresowania językiem i kulturą innych krajów 
 • Rozwijanie kompetencji językowych, umożliwiających porozumiewanie się w języku angielskim
 • Rozwijanie uzdolnień i talentów językowych
 • Umożliwienie uczniom kontaktu z językiem poprzez kontakt z innymi państwami
 • Pisanie krótkich tekstów w języku angielskim (pocztówka, list, opowiadanie)
 • Kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy oraz umiejętności pracy i współdziałania w grupie
   

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: szkola@sueryder.pl
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

 • 1. 08:00 - 08:45
 • 2. 08:55 - 09:40
 • 3. 09:50 - 10:35
 • 4. 10:45 -11:30
 • 5. 11:50 - 12:35
 • 6. 12:55 - 13:40
 • 7. 13:55 - 14:40
 • 8. 14:50 - 15:35
 • 9. 15:45 - 16:30
 • 10. 16:40 - 17:25