Koło języka angielskiego - Today a reader, tomorrow a leader.

KLASY

Klasa 2

GODZINY ZAJĘĆ

Środa 12.50-13.35

KOSZT

50zł za semestr

PROWADZĄCY

Anna Ptak

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

 1. Zainteresowanie uczniów nauką języka angielskiego w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. 
 2. Poszerzanie zdobytej wiedzy o zagadnienia kulturowe. 
 3. Poprawienie komunikacji językowej. 
 4. Wykorzystywanie dostępnych źródeł informacji w nauce języka.
 5. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji oraz poprawnej wymowy.

ZADANIA,  FORMY PRACY, TEMATYKA ZAJĘĆ

Praca z tekstami ma na celu rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizy tekstu, wyszukiwania informacji, wzbogacania słownictwa i rozwijanie umiejętności wypowiedzi ustnej i pisemnej. Na zajęciach szkolic będziemy wszystkie kompetencje jezykowe bazując na ciekawych tekstach.
Poprzez różnorakie teksty, artykuły i książki anglojęzyczne poznamy kulturę, historię, tradycje i zwyczje innych państw w inny sposób niż na lekcji.

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: szkola@sueryder.pl
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

 • 1. 08:00 - 08:45
 • 2. 08:55 - 09:40
 • 3. 09:50 - 10:35
 • 4. 10:45 -11:30
 • 5. 11:50 - 12:35
 • 6. 12:55 - 13:40
 • 7. 13:55 - 14:40
 • 8. 14:50 - 15:35
 • 9. 15:45 - 16:30
 • 10. 16:40 - 17:25