Umiem, rozumiem, wiem - zajęcia ogólnorozwojowe.

KLASY

I-III

GODZINY ZAJĘĆ

Wtorek 14:45 – 15:30

KOSZT

50zł za semestr

PRZYBLIŻONA LICZBA UCZESTNIKÓW

Max 25 uczniów

PROWADZĄCY

Jolanta Styczeń

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

Celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci. Doskonalenie percepcji słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, orientacji przestrzennej i ćwiczenie spostrzegawczości. Uczniowie są inspirowani do tworzenia działań rozwijających pamięć i myślenie. Ważne jest wytwarzanie pozytywnych relacji i postaw koleżeńskich, pogłębianie umiejętności współpracy i komunikowania się. W czasie tych zajęć uczniowie rozwijają zainteresowania poprzez poznawanie rodzajów i reguł gier i zabaw. Na zajęciach podejmowane będą takie działania jak: zabawy orientacyjno- porządkowe, z piłką, skakanką,  z nietypowymi przedmiotami np. gazetą, butelką, kasztanami, zabawy matematyczne, łamigłówki, krzyżówki, labirynty, rebusy, zabawy rytmiczne z piosenką, zabawy rzutne, gry i zabawy sprawnościowe, wierszyki- masażyki, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy muzyczno- ruchowe, bajki terapeutyczne, oraz wiele innych. Podczas tych zajęć dzieci będą także wykorzystywały ruch, który jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i służy do wyrażania emocji, nawiązywania kontaktów oraz porozumiewania się. Ważnym elementem będzie zainspirowanie dzieci do aktywnego słuchania muzyki klasycznej.

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: szkola@sueryder.pl
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25