Mały badacz - doświadczenia i eksperymenty

KLASY

I-III

GODZINY ZAJĘĆ

Wtorek 13:50 -14:35

KOSZT

50zł za semestr

PRZYBLIŻONA LICZBA UCZESTNIKÓW

max 15

PROWADZĄCY

Jolanta Styczeń

GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA ZAJĘĆ

Przychodząc na zajęcia poznasz sekrety magika i wyczarujesz prawdziwe magiczne doświadczenia.
Dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza, a najlepszym sposobem zaspokojenia tej potrzeby są zabawy badawcze i eksperymenty, które stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Eksperymentowanie polega na pobudzaniu ciekawości poznawczej i kształtowaniu umiejętności realizowania własnych pomysłów na badania. Wszystko to służy pobudzaniu dzieci do myślenia. Z założenia eksperymenty są naukowe, ale stanowią też dobrą zabawę dla badawczego umysłu dziecka. Umożliwiają zrozumienie zjawisk przez samodzielne wprowadzenie czynników i obserwowanie powstałych zmian. Pośrednią przyczyną eksperymentowania jest potrzeba poznawania otoczenia, ale głównym motywem jest chęć przeżycia przyjemności i radości płynącej z zabawy. Dzięki programowi Mały badacz dzieci poznają różne zjawiska zachodzące w naszym otoczeniu i kreatywnie spędzą czas. Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości w odkrywaniu nowego. Zajęcia będą pobudzały do myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań i angażowały dzieci do działania. Wykonają między innymi doświadczenia z wodą i innymi cieczami, powietrzem, ogniem. Mali badacze będą obserwowali przyrodę w otoczeniu szkoły, przeprowadzą obserwacje długoterminowe np. hodowla wybranej rośliny. Dzięki temu dzieci będą rozwijały samodzielność, zdolność twórczego myślenia, będą kształtowały myślenie przyczynowo- skutkowe.

 

Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
Osiedle Kaptarz 40
32-005 Niepołomice
tel. 570 455 075

e-mail: szkola@sueryder.pl
www.szkola.sueryder.pl

Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25