Zajęcia
Thumbnail

Kółko języka japońskiego SUGOI!

Poniedziałek: 14:50 - 15:35
Nauczyciel: Elżbieta Wąs
Klasa: 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 8A, 8B

Główne cele:
nauka podstaw języka japońskiego

Zadania, formy pracy, tematyka:
Program koła zakłada naukę dwóch sylabariuszy hiragany i katakany oraz podstawowych znaków kanji. Zajęcia mają również na celu zapoznanie uczniów z gramatyką i słownictwem na poziomie codziennej, podstawowej komunikacji. Dodatkowo, program koła przewiduje zapoznanie uczniów z wybranymi aspektami kultury oraz obyczajami panującymi w Japonii poprzez organizowanie mini warsztatów np. z origami, tańca yosakoi, tworzenia popularnych keshigomu stampu (sztuka tworzenia stempli) i innych. Program nie przewiduje sprawdzania kompetencji uczniów poprzez ocenianie stopniami szkolnymi. Sprawdzanie umiejętności ucznia odbywać będzie się w sposób praktyczny.

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25