Zajęcia
Thumbnail

Gry i zabawy integracyjne rozwijające kreatywne myślenie

Poniedziałek: 14:50 - 15:35
Nauczyciel: Edyta Pyrka
Klasa: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C
Sale: Sala 3,

Główne cele:

 • kształtowanie u dzieci pełnego uczestnictwa w życiu grupy,
 • kształtowanie postawy szacunku wobec kolegów i całej grupy jako całości
 • rozwijanie umiejętności współdziałania, podnoszenie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie wyobraźni i fantazji, kształtowanie więzi grupowej, rozwijanie orientacji
 • przestrzennej, tworzenie poczucia bezpieczeństwa


Zadania, formy pracy, tematyka:
Gry i zabawy uczą działania w zespole, wyrabiają refleks i szybką orientację, sprawność ruchową i zręczność rąk. Rozwijają też wiedzę i niektóre funkcje intelektualne, takie jak: myślenie, pamięć, mowa, spostrzegawczość, wyobraźnię, uczucia i wolę. Mają duże wartości wychowawcze: uczą poszanowania przyjętych norm, sprzyjają uspołecznianiu, uczą umiejętności wygrywania i przegrywania, współdziałania w grupie. Zajęcia z twórczego myślenia mają za zadanie pobudzić odmienne, alternatywne sposoby myślenia. Uczniowie dowiadują się, w jaki sposób ćwiczyć twórcze myślenie - m.in. przez zastosowanie skojarzeń, metafor.

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25