Zajęcia
Thumbnail

Kocham Niepołomice i okolice

Piątek: 15:45 - 16:30
Nauczyciel: Magdalena Kulka
Klasa: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C
Sale: Czytelnia,

Główne cele:

 • kształtowanie u dzieci poczucia więzi z najbliższym środowiskiem, z ich „małą ojczyzną” przez poznanie kultury materialnej i duchowej ludzi, wśród których żyją
 • poznanie tradycji i zwyczajów oraz lokalnej przyrody
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego własnej miejscowości i regionu.
   

Zadania, formy pracy, tematyka:
Program zajęć pogłębia wiedzę uczestników na temat ich najbliższego otoczenia: historii, ludzi, miejsc, przyrody. Koło zakłada zajęcia stacjonarne, wizyty w różnych istotnych miejscach i spotkania z ciekawymi ludźmi. Dzieci podczas zajęć uczą się poprzez doświadczenie, zarówno w grupie jak i indywidualnie.

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25