Zajęcia
Thumbnail

Mały badacz- doświadczenia i eksperymenty

Czwartek: 13:55 - 15:35
Nauczyciel: Jolanta Styczeń
Klasa: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

Główne cele i założenia:

 • rozwijanie aktywności poznawczej dzieci poprzez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych oraz czerpania radości w odkrywaniu nowego
 • pobudzanie do myślenia, poszukiwania nowych rozwiązań
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków
   

Zadania, formy pracy, tematyka:
Cele realizowane będą poprzez zabawy badawcze i eksperymenty, które stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Dzięki programowi Mały badacz dzieci poznają różne zjawiska zachodzące w naszym otoczeniu i kreatywnie spędzą czas. Uczestnicy będą wykonywać doświadczenia z wodą i innymi cieczami, powietrzem, ogniem, będą obserwowali przyrodę w otoczeniu szkoły, przeprowadzą obserwacje długoterminowe np. hodowla wybranej rośliny.

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25