Zajęcia
Thumbnail

Klub podróżnika TURBACZ

Sobota: 09:50 - 11:30
Klasa:
Sale: Sala 8,

Cele: Głównym celem działalności klubu jest wychowywanie i edukowanie młodzieży związanej z SP im Lady Sue Ryder poprzez szeroko rozumianą turystykę górską oraz poprzez kształtowanie zamiłowania do czynnego poznawania otaczającego ich świata. Klub realizuje ten cel angażując uczniów w uczestnictwo w imprezach o charakterze turystyczno – krajoznawczym oraz spotkaniach o tematyce krajoznawczej lub związanych z zagadnieniami ochrony przyrody, turystyki i krajoznawstwa.

W roku szkolnym 2021/2022 planowane są:
1) Wyprawy jednodniowe lub z noclegiem w pasma górskie Beskidów, Tatr i Sudetów w weekendy lub okresie wolnym od zajęć. Wyprawy dostosowane są do wieku i poziomu umiejętności uczniów. W wyprawach biorą udział grupy o 4 do 12 uczniów. W roku szkolnym powinno odbyć się około 15-20 wypraw.
2) Zimowisko podczas ferii zimowych 2022 roku (tydzień) dla grupy 30 uczniów.
3) Spotkania tematyczne w szkole (spotkania z ciekawymi ludźmi, filmy, konkursy, warsztaty o tamatyce turystyczno krajoznawczej.
4) Obozy podczas wakacji letnich - tygodniowe (lub krótsze) wyprawy w pasma górskie w Polsce lub za granicą.

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25