Zajęcia
Thumbnail

Chór - grupa starsza

Piątek: 14:50 - 16:30
Klasa: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C

Rozwijanie muzykalności, uwrażliwienie na muzykę, nauka prawidłowej emisji głosu, prawidłowej intonacji dźwiękowej, pracy oddechem oraz prawidłowej dycji przez śpiew zespołowy wielogłosowy z włączaniem utworów w różnych językach. Nauka pracy grupowej, bez rywalizacji, w dążeniu do wspólnego celu. 

Przez śpiew zespołowy można poznać wiele ciekawych utworów muzycznych, nauczyć się pięknego śpiewu, połączonego z prawidłową emisją głosu i odpowiednią pracą oddechu. Śpiewając, można poprawić swoją wymowę, muzykalość, artystyczną wrażliwość, a przede wszystkim - można doskonale się bawić. Uczniowie w czasie zajęć ćwiczą różne utwory muzyczne, przygotowują się do występów i koncertów, podczas których będą mogli zaprezentować efekty swojej pracy rodzicom, przyjaciołom i jak najszerszej publiczności.Zajęcia starszej grupy chóru, w zakresie sposobu pracy i repertuaru, są dostosowane do wieku dzieci, zawierają utwory różnych stylów muzycznych śpiewanych w języku polskim, angielskim oraz innych.

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25