Zajęcia
Thumbnail

Koło archeologiczne

Piątek: 16:40 - 17:25
Nauczyciel: Ewa Włodarczak
Klasa: 5A, 5B, 5C, 6A, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C

Cele ogólne:
- rozbudzanie zainteresowań naukowych,
- zapoznanie uczniów z warsztatem pracy archeologa i historyka,
- prezentacja najważniejszych osiągnięć archeologii,
- najdawniejsze i dawne dzieje ziemi niepołomickiej
Cele szczegółowe:
- kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa minionych epok,
- wdrażanie do samodzielnego i twórczego rozwijania własnych zdolności i zainteresowań,
- zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
- kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy z różnych źródeł,
- przybliżenie uczniom najważniejszych dokonań archeologów w różnych częściach świata, ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich.


Podczas zajęć koła uczniowie będą korzystać z różnorodnych źródeł informacji: z publikacji naukowych (książki, artykuły branżowe), z publikacji popularnonaukowych, z prasy lokalnej i ogólnokrajowej, słowników, atlasów, map, Internetu, albumów itp. Przewidywane są spotkania z naukowcami: archeologami, antropologami, archeobotanikami, archeozoologami i innymi specjalistami badającymi czasy prahistoryczne i historyczne. Uczniowie będą mieli możliwość odwiedzenia terenu badań wykopaliskowych i podjęcia eksploracji obiektów archeologicznych pod okiem fachowców. Charakter pracy na stanowisku archeologicznym będzie dostosowany do możliwości fizycznych i psychicznych uczniów.

Spotkania nie będą odbywały się regularnie co tydzień, termin spotkań będzie uzależniony od terminów ekspedycji wykopaliskowych prowadzonych przez archeologów z zaprzyjaźnionych instytucji naukowych, a przede wszystkim od rezultatów tych badań.
 

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25