Zajęcia
Thumbnail

Majsterkowo

Poniedziałek: 12:55 - 13:40
Nauczyciel: Beata Trepa-Pasiut
Klasa: 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C
Sale: Sala 1,

- rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, - kształtowanie postawy bezpiecznego posługiwania się narzędziami typu: nożyczki, młotek, druty, gwoździe, pilniki itp. - możliwość wykorzystania materiałów już niepotrzebnych – rozwijanie świadomości ekologicznej, - stworzenie ekologicznych zabawek i gier zręcznościowych, - rozwijanie sprawności manualnych uczniów.

„Żeby być wynalazcą, trzeba mieć bujną wyobraźnię i stertę rupieci.”(Thomas Edison) - warsztaty techniczne dla klas II i III, które mają na celu rozwijanie u dzieci kreatywności, świadomości ekologicznej oraz zdolności manualnych. Będzie okazja do: majsterkowania z młotkiem w ręku i gwoździem w desce, podarowania ubraniom drugiego życia czy tworzenia ozdób i zabawek z niepotrzebnych materiałów. Zatem: Nie wyrzucaj, wykorzystaj!

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25