Zajęcia
Thumbnail

Programowanie z elementami robotyki

Poniedziałek: 11:50 - 12:35
Klasa: 3A, 3B, 3C

- Ukazanie uczniom platform edukacyjnych oraz aplikacji internetowych popularyzujących wśród dzieci kodowanie i programowanie,
- wdrażanie u uczniów umiejętności wnioskowania i posługiwania się wyobraźnią, w celu sprawnego rozwiązywania pojawiających się problemów,
- rozwój u uczniów umiejętności twórczego i logicznego myślenia, czasem intuicji, w celu znalezienia konstruktywnego rozwiązywania.

Uczniowie bazując na kilku edukacyjnych platformach stworzonych z myślą o programowaniu dla dzieci będą poprzez zabawę poznawać działanie specyficznych dla danego języka występujących w postaci bloczków podstawowych komend, a po ich przyswojeniu będą również uczyć się używać instrukcji w postaci poleceń wydawanych np. robotom w j. polskim i angielskim.

Zajęcia dla klas trzecich (max. 8 osób) - w przypadku większej ilości osób powstaną 2 grupy i zajęcia będą odbywały się naprzemiennie co 2 tygodnie dla każdej z grup
 

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25