Zajęcia
Thumbnail

Tropiciele przyrody

Środa: 14:50 - 15:35
Nauczyciel: Marlena Latała
Klasa: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C
Sale: Sala 1,

1. Rozbudzanie w uczniach zainteresowań przyrodniczych.2.Dostrzeganie informacji przyrodniczych w życiu codziennym. 3. Doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i własnych obserwacji. 4. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności. 

Koło przeznaczone jest dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Polega na poszerzaniu i pogłębianiu wiadomości i umiejętności , rozwijaniu pomysłowości w myśleniu i działaniu oraz przekazaniu uczniom w nowy, atrakcyjny sposób treści z zakresu przyrody.

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25