Zajęcia
Thumbnail

Koło muzyczne

Czwartek: 12:55 - 13:40
Nauczyciel: Marlena Klimek
Klasa: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C
Sale: Sala 2,

1.Doskonalenie zainteresowań i uzdolnień muzycznych.

2.Kształtowanie umiejętności wykonawczych poprzez poprawny śpiew oraz grę na instrumentach w stopniu elementarnym.

3.Wyrażanie muzyki ruchem.

4.Poznawanie wiadomości o muzyce, muzykach oraz instrumentach muzycznych.

5.Kształtowanie preferencji muzycznych i wrażliwości muzycznej.

Zajęcia muzyczne skierowane do uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą rozwijać zdolności muzyczne.

 

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25