Zajęcia
Thumbnail

Obrońcy klimatu

Piątek: 12:55 - 13:40
Nauczyciel: Magdalena Kulka
Klasa: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C

1. Uwrażliwienie uczniów na piękno otaczającej przyrody.

2. Podniesienie świadomości uczniów i rodziców na temat przyczyn i konsekwencji zmian klimatu, a także możliwości podejmowania różnorodnych działań w celu jego ochrony.

3. Rozwijanie twórczego myślenia.

4. Doskonalnie umejętności wnioskowania i krytycznego myślenia. 

Obrońcy klimatu to koło dla wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którym nie jest obojętny los naszej planety. Podczas zajęć przyjrzymy się Celom Zrównoważonego Rozwoju, które zostały zawarte w dokumencie Organizacji Narodów Zjednoczonych „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Ta Agenda to wezwanie do działania dla nas wszystkich, także dzieci. Skupimy się szczególnie na obszarach związanych z ekologią i ochroną środowiska. Spotkania odbywać się będą w terenie oraz w budynku szkoły. Krytyczne myślenie oraz poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie kształtowane będą przez szereg aktywności: gry i zabawy tematyczne, zadania plastyczne, doświadczenia oraz eksperymenty.

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25