Zajęcia
Thumbnail

Koło artystyczne

Wtorek: 13:55 - 14:40
Klasa: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6b, 6C, 7A
Sale: Sala 7,

Cele:

- Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia dziecka

- pogłębianie wiedzy z zakresu sztuki

-umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy oraz poznanych technik plastycznych

- kształtowanie kreatywnej postawy

- rozwijanie umiejętności odbioru dzieł sztuki oraz uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata

- przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach oraz życia kulturalnego. 

Zajęcia artystyczne skierowane do uczniów klas 4-7, którzy chcą rozwijać zdolności plastyczne.program realizowany będzie na zajęciach artystycznych 2 h w tygodniu. Program powstał w wyniku wieloletniej praktyki pedagogicznej i stanowi integralną całość z programem nauczania plastyki. Jest także jego uzupełnieniem oraz rozszerzeniem wiedzy na konkretne tematy. 

 

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25