Zajęcia
Thumbnail

Szkolny zespół muzyczny "Gama"

Poniedziałek: 15:45 - 16:30
Nauczyciel: Wacław Sobczak
Klasa: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6b, 6C, 7A, 8A, 8B, 8C
Sale: Sala 3,

Głównym celem jego działalności jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych uczniów klas 4-8, w tym m.in.: doskonalenie umiejętności wokalnych oraz gry na instrumentach muzycznych, kształcenie słuchu muzycznego, umiejętności pracy w grupie oraz systematyczności i obowiązkowości, wzbogacenie życia kulturalnego szkoły, wdrażanie uczniów do kulturalnego spędzania czasu wolnego, dostarczenie radości ze wspólnego muzykowania, wpływanie przez sztukę na obyczaje i kulturę uczniów oraz atmosferę szkolną. Zespół przygotowuje oprawy muzyczne do różnorodnych programów artystycznych odbywających się na terenie szkoły, jak i poza nią.

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25