Zajęcia

English For High-Fliers

Środa: 15:45 - 16:30
Klasa: 8A, 8B, 8C

English For High-Fliers - kurs dla klas VIII dodatkowo przygotowujący do egzaminacyjnych zadań
gramatycznych (wybór wielokrotny, dobieranie, zadania z lukami, parafraza, tłumaczenie fragmentów
zdań) oraz zadań leksykalnych obejmujących słownictwo z 14 bloków tematycznych.

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25