Zajęcia

Reading Comprehension Sessions

Wtorek: 15:45 - 16:30
Klasa: 6A, 6b, 6C, 7A

zajęcia rozwijające umiejętności czytania i rozumienia tekstów czytanych oraz rozwiązywania do nich zadań (prawda-fałsz, luki, test wielokrotnego wyboru, ustne streszczenie treści), przeznaczone dla klas VI-VII

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25