Zajęcia
Thumbnail

Tropiciele przyrody

Piątek: 12:55 - 13:40
Nauczyciel: Marlena Latała
Klasa: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C
Sale: Sala 5,

Cele:   

-pogłębianie wiedzy przyrodniczej oraz pobudzenie wrażliwości na piękno przyrody

-poznanie zagrożenia najbliższego środowiska przyrodniczego oraz sposoby ich zapobiegania. 

- rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności, 

-  doskonalenie umiejętności przeprowadzania obserwacji i eksperymentów  

- dostrzeganie informacji przyrodniczych w życiu codziennym  

-  doskonalenie uwagi i logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i własnych obserwacji.

  Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder
  Osiedle Kaptarz 40
  32-005 Niepołomice
  tel. 570 455 075

  e-mail: [email protected]
  www.szkola.sueryder.pl

  Godziny lekcyjne

  • 1. 08:00 - 08:45
  • 2. 08:55 - 09:40
  • 3. 09:50 - 10:35
  • 4. 10:45 -11:30
  • 5. 11:50 - 12:35
  • 6. 12:55 - 13:40
  • 7. 13:55 - 14:40
  • 8. 14:50 - 15:35
  • 9. 15:45 - 16:30
  • 10. 16:40 - 17:25